ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Concor АМ 5 mg/5 mg tablets
Concor AM 10 mg/5 mg tablets
Concor AM 5 mg/10 mg tablets
Concor AM 10 mg/10 mg tablets
(bisoprolol fumarate, amlodipine)
Конкор AM 5 mg/5 mg таблетки
Конкор AM 10 mg / 5 mg таблетки
Конкор AM 5 mg / 10 mg таблетки
Конкор AM 10 mg/10 mg таблетки
(бисопрололов фумарат/ амлодипин)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
— Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
— Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
— Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
— Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
В тази листовка:
1. Какво представлява Конкор АМ и за какво се използва.
2. Преди да приемете Конкор АМ
3. Как да приемате Конкор АМ
4. Възможни нежелателни реакции
5. Как да съхранявате Конкор АМ
6. Допълнителна информация
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОНКОР АМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Конкор АМ таблетки е предназначен за лечение на високо кръвно налягане, като заместителна терапия при пациенти, които са адекватно контролирани с отделни продукти, прилагани едновременно при същите дози, както в комбинация, но като отделни таблетки.
2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КОНКОР АМ
Не приемайте Конкор АМ
— Ако сте алергични (свъръхчувствителни) към амлодипин, бисопролол (лекарствени вещества), дихидропиридинови производни или към някоя от помощните вещества на Конкор АМ;
— Ако имате сериозно стесняване на изхода на лявата камера (напр. висока степен на аортна стеноза);
— Ако страдате от остра сърдечна недостатъчност, нестабилна сърдечна недостатъчност след остър инфаркт на миокарда или сърдечна недостатъчност, изискващи венозни лекарства, за да се увеличи силата на миокардното съкращаване;
— Ако страдате от шок поради нарушена функция на сърцето (в такива случаи кръвното налягане е изключително ниско и кръвообращението е близо до колапс);
— Ако страдате от сърдечно заболяване, което се характеризира с много бавен сърдечен ритъм или нередовно съкращение на сърцето (втора или трета степен на атриовентрикуларен блок, синоатриален блок, синдром на болния синус);
— В случай на изключително ниско кръвно налягане (горната граница е постоянно по-малка от 100 mmHg);
— В случай на тежка бронхиална астма или хронична обструктивна белодробна болест;
— В случай на сериозно заболяване на периферните артерии;
— В случай на синдром на Рейно, който се характеризира с липса на чувствителност, мравучкане и обезцветяване на пръстите на ръцете и краката, изложени на студ.
— В случай на нелекуван феохромоцитом, който е рядък тумор на сърцевината на надбъбречните жлези;
— В тези метаболитни състояния, при които рН на кръвта става кисело.
Ако мислите, че страдате от някое от посочените по-горе заболявания, посъветвайте се с Вашия лекар дали можете да приемате това лекарство.
Обърнете специално внимание при употребата на Конкор АМ
Конкор АМ може да се прилага, но с особено внимание при следните състояния, поради което трябва да информирате Вашия лекар, ако някое от следните състояния се отнася за Вас:
— Напреднала възраст;
— Сърдечна недостатъчност;
— Диабет със силно променливи нива на кръвната захар;
— Строга диета;
— Съпътстващо противоалергично (десенсибилизиращо) лечение (например с цел предотвратяване на алергичен ринит);
— Леко разстройство на възбудно-проводната система за регулиране на сърдечния ритъм (първа степен AV-блок);
— Нарушение на коронарната перфузия (ангина на Принцметал)
— Съдови заболявания на крайниците, характеризиращи се с намалена перфузия;
— Псориазис;
— Хипертиреоза;
— Чернодробно или бъбречно заболяване;
— В случай на лекуван феохромоцитом, който е рядък тумор на сърцевината на надбъбречните жлези;
— Бронхиална астма или други хронични обструктивни белодробни заболявания;
— Ако Ви предстои операция, информирайте Вашия анестезиолог, че приемате Конкор АМ.
Вашият лекар може да сметне, че е необходимо да се направи нещо допълнително (напр. да се добави фармакологично лечение), ако съществува някое от горните състояния.
Прием на други лекарства
Терапевтичните ефекти и нежеланите реакции на лекарствения продукт могат да бъдат повлияни от други лекарства, като се приемат едновременно. Взаимодействия могат да възникнат, дори и ако друго лекарство е било приемано за кратко време.
Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Едновременното приложение на следните лекарства с Конкор АМ не се препоръчва:
Блокери на калциевите канали от верапамилов и дилтиаземов тип: Тези лекарства се използват за лечение на високо кръвно налягане и хронична стабилна стенокардия.
Централно действащи антихипертензивни средства (напр.: клонидин, метилдопа, моноксидин, рилменидин): Не спирайте приема на тези лекарства, преди да се консултирате с Вашия лекар.
Следните лекарства могат да се прилагат едновременно с Конкор АМ при определени обстоятелства с особено внимание под лекарски контрол:
Някои лекарства с повлияващи сърдечния ритъм (хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон, амиодарон). Тези лекарства се използват за лечение на нерегулярен или нарушен сърдечен ритъм.
Местно прилагани бета-блокерни препарати (например капки за очи, използвани за лечение на глаукома).
Парасимпатжомиметици. Тези лекарства се използват за потенциране функцията на гладката мускулатура при заболявания на стомаха, червата, пикочния мехур и при глаукома.
Инсулин и перорални противодиабетни средства. Хипнотици, анестетици.
Сърдечни гликозиди (дигиталис), лекарства, използвани за лечение на сърдечна недостатъчност.
Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ). Тези лекарства могат да се прилагат за лечение на ставни възпаления, болка или артрит.
Симпатикомиметици (напр. изопреналин, добутамин, норадреналин, адреналин). Тези лекарства се използват за лечение на сериозни циркулаторни нарушения по спешност.
Всички лекарства които, понижават кръвното налягане поради терапевтичен или нежелан ефект (напр. антихипертензивни средства, трициклични антидепресанти, барбитурати, фенотиазини).
При едновременното приложение на следните лекарства с Конкор АМ трябва да се взема предвид:
Мефлокин, който се използва за предотвратяване или лечение на малария.
Моноаминооксидазни инхибитори (МАО-инхибитори) (с изключение на МАО-В инхибитори), използвани за лечение на депресия.
Средства, повлияващи метаболизма на амлодипин или бисопролол (напр. рифампицин, кетоконазол, итраконазол, еритромицин, ритонавир, и жълт кантарион).
Ерготаминови производни (лекарства, използвани за лечение на кървене от гинекологичен произход)
Прием на Конкор АМ таблетки с храни и напитка
Алкохолът може да увеличи кръвното налягане като намали ефекта на Конкор АМ.
Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете каквото и да е лекарство.
Като се има предвид, че няма достатъчно клиничен опит по отношение на бременните жени, то може да се прилага само след внимателна индивидуална преценка на съотношението риск/полза от лекар, затова не забравяйте да уведомите Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да имате бебе. В случай на прилагането му по време на бременност, може да бъде необходимо внимателно наблюдение на състоянието на плода и новороденото.
Решението дали да се продължи/преустанови кърменето или да се продължи/спре лечението с Конкор АМ трябва да се вземе като се има предвид ползата от кърменето за детето и ползата от лечението с Конкор АМ за майката.
Шофиране и работа с машини
Конкор АМ може да наруши по-горните способности, тъй като причинява световъртеж, главоболие, умора или гадене — особено, когато започвате лечение или ако лечението се променя, и при употреба на алкохол — поради това лекарят решава индивидуално при каква доза можете да шофирате или да работите с машини.
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КОНКОР АМ
Винаги приемайте Конкор АМ точно както Ви е казал лекарят. Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни. Обичайната доза е: Една таблетка от дадената концентрация. Таблетките Конкор АМ трябва да се приемат сутрин, с или без храна, с малко течност, без да ги сдъвквате.
В зависимост от ефекта Вашият лекар може да повиши началната доза до комбинация от другите концентрации.
Обикновено няма нужда от промяна в дозировката при леко до средно тежко чернодробно и бъбречно заболяване.
В сериозни чернодробни и бъбречни заболявания дозите могат да бъдат променени. Не спирайте приема на Вашето лекарство произволно.
Пациенти в напреднала възраст
Няма нужда от корекция на дозата при тези пациенти, но се препоръчва повишено внимание при увеличаване на дозата.
Деца и юноши
Таблетките Конкор АМ не се препоръчват за приложение при деца на възраст под 18 години поради липсата на данни за безопасност и ефикасност.
Ако мислите, че терапевтичния ефект на таблетките Конкор АМ е твърде силен или твърде слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
Ако сте приели повече от необходимата доза Конкор АМ
Ако сте приели повече Конкор АМ таблетки, отколкото трябва, консултирайте се с лекар незабавно.
Ако сте пропуснали да приемете Конкор АМ
Опитайте се да приемете пропуснатата доза възможно най-скоро. Ако вече е време за следващата доза, не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, защото не може да се компенсира пропуснатото количество, но ще се изложите на риск от предозиране.
Ако сте спрели приема на Конкор АМ
Не спирайте приема на лекарството рязко или не променяйте препоръчаната доза, преди да се консултирате с Вашия лекар, тъй като в такива случаи сърдечната недостатъчност може временно да се влоши. Лечението не трябва да бъде прекратявано внезапно, особено при пациенти с коронарна болест. Ако е необходимо спиране на лечението, дозата трябва да се намалява постепенно.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Конкор АМ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Ако се получи някоя от следните нежелани реакции, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
Чести нежелани реакции (засягат 1 до 10 потребители на 100):
Главоболие, замаяност, сънливост (особено при започване на лечението), сърцебиене, зачервяване, болки в корема, подуване на глезените, отоци, умора, чувство на студ и изтръпване на крайниците, стомашно-чревни оплаквания като гадене, повръщане, диария, запек.
Нечести нежелани реакции (засягат 1 до 10 потребители на 1000):
Безсъние, промени в настроението (включително тревожност), депресия, временна загуба на съзнание (синкоп), хипоестезия, парестезия, нарушения на вкуса (дисгеузия), тремор, зрителни нарушения (включително диплопия), шум в ушите, хипотония, диспнея, ринит, промени в чревните навици (включително диария и запек), сухота в устата, диспепсия, алопеция, малки кръвоизливи по кожата и лигавиците (пурпура),
обезцветяване на кожата, повишено изпотяване, сърбеж, обрив, екзантем, болки в ставите, болки в мускулите, мускулни крампи, болка в гърба, често уриниране, микционни нарушения, никтурия, импотентност, увеличаване на гърдите при мъжете, болка в гърдите, астения, болка, неразположение, повишаване на теглото, загуба на тегло, нарушения на съня, нарушения на сърдечната проводимост, влошаване на предшестваща сърдечна недостатъчност, забавен сърдечен ритъм (по-малко от 50 удара в минута), ниско кръвно налягане, бронхоспазъм при пациенти с бронхиална астма или анамнеза за обструктивно белодробно заболяване, мускулна слабост и крампи, изтощение *.
* Тези симптоми по-специално се получават в началото на терапията. Те обикновено са леки и често изчезват в рамките на 1-2 седмици.
Редки нежелани реакции (засягат 1 до 10 потребители на 10 000):
Объркване, повишено ниво на триглицеридите, нощни кошмари, чувство на илюзия, което е необичайно усещане без забележим стимул, подобно на истинско усещане и изглежда реално (халюцинации), намаляване на слъзната секреция (трябва да се вземат предвид, ако носите контактни лещи)» увреждане на слуха, алергичен ринит, хепатит, реакции на свръхчувствителност като сърбеж, зачервяване, обрив, повишено ниво на чернодробните ензими.
Много редки нежелани реакции (засягат по-малко от 1 на 10 000):
Намаляване броя на левкоцитите и тромбоцитите, алергични реакции, повишено ниво на кръвната захар, хипертония, периферна невропатия, инфаркт, сърдечна аритмия, участъци на възпаление в малките кръвоносни съдове (васкулит), кашлица, гастрит, хиперплазия на венците, панкреатит, жълтеница, остро подуване на кожата или лигавицата, включващи най-често клепачите, устните, ставите, гениталиите, глотиса, фаринкса и езика (ангиоедем), сериозни възпаления на кожата или лигавицата с червени мехурчета (еритема мултиформе), уртикария, широко разпространена еритема и лющене на кожата ( ексфолиативен дерматит), сериозни увреждания на кожата и лигавицата на устата, гениталиите и ануса с оформяне на мехури, с висока температура, болки в гърлото и отпадналост
(синдром на Стивънс-Джонсън), чувствителност към слънчева светлина, конюнктивит, лекарства с подобен механизъм на действие в сравнение с бисопролол (активна съставка на препарата), могат да предизвикат или да влошат псориазис (хронично заболяване на кожата със сърбящи люспести червени петна) или може да причинят подобно на псориазис кожно заболяване.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КОНКОР АМ
Да се съхранява под 30°С. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се предпази от светлина.
Не използвайте Конкор АМ таблетки след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка (година/месец). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Конкор АМ, ако забележите видими признаци (обезцветяване) на влошаване.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви количества от лекарството. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Конкор АМ
Лекарствените вещества са: Конкор АМ 5 mg/5 mg таблетки
5 mg бисопрололов фумарат и 5 mg амлодипин (като безилат) Конкор АМ 10 mg / 5 mg таблетки
10 mg бисопрололов фумарат и 5 mg амлодипин (като безилат) Конкор АМ 5 mg /10 mg таблетки
5 mg бисопрололов фумарат и 10 mg амлодипин (като безилат) Конкор АМ 10 mg/10 mg таблетки
10 mg бисопрололов фумарат и 10 mg амлодипин (като безилат)
Помощните вещества са: колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, натриев нишестен гликолат (тип А), микрокристална целулоза.
Как изглежда Конкор АМ и какво съдържа опаковката
Външен вид:
Конкор АМ 5 mg/5 mg таблетки: бели или почти бели, без мирис, продълговати, леко изпъкнали таблетки, с делителна черта от едната страна и маркирано MS от другата страна.
Делителната черта е само за улесняване на счупването за по-лесно поглъщане, а не за разделяне на равни дози.
Конкор АМ 10 mg / 5 mg таблетки: бели или почти бели, без мирис, с овална форма, леко изпъкнали таблетки с делителна черта от едната страна и маркирано MS от другата страна.
Делителната черта е само за улесняване на счупването за по-лесно поглъщане, а не за разделяне на равни дози.
Конкор АМ 5 mg / 10 mg таблетки: бели или почти бели, без мирис, кръгли, плоски таблетки със скосени краища, с делителна черта от едната страна и маркирано MS от другата страна.
Делителната черта е само за улесняване на счупването за по-лесно поглъщане, а не за разделяне на равни дози.
Конкор АМ 10 mg/10 mg таблетки: бели или почти бели, без мирис, кръгли, леко изпъкнали таблетки с делителна черта от едната страна и маркирано MS от другата страна.
Делителната черта е само за улесняване на счупването за по-лесно поглъщане, а не за разделяне на равни дози.
Опаковка:
28,30,56 или 90 таблетки в OPA/A1//PVC//AI блистер и картонена кутия. Не всички видове опаковки може да се пускат на пазара.
Притежател на разрешението за употреба
Мерк България ЕАД Бул. «Ситняково» № 48 Сердика Офиси, ет. 6 София 1505 България
Производители
EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturiut 30-38. Н-П06 Budapest,
УНГАРИЯ
EGIS Pharmaceuticals PLC BGkenyffildiut 118-120. H-1165 Budapest, УНГАРИЯ
Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, ГЕРМАНИЯ
Дата на последно одобрение на листовката:
май 2013 г.

Описание Эгилока

Лекарство Эгилок выпускается в Венгрии. В основе его содержится вещество метопролол. Оказывает антиаритмическое, антиангинальное, гипотензивное и б-адреноблокирующее действие. Применяется при повышенном АД.

При длительном курсе терапии лекарство улучшает функцию левого желудочка, снижает риск смерти при заболеваниях сердца. Уменьшает потребность сердечной мышцы в кислороде.

Исследования и эффективность

Метопролол является признанным стандартом в лечении хронической сердечной недостаточности. Многолетний опыт применения показывает положительные нейрогуморальные и гемодинамические изменения с улучшением качества жизни больных.

Препарат Эгилок, как б-адреноблокатор, обладает доказанной эффективностью в снижении смертности и профилактике осложнений при заболеваниях ССС с АГ.

  1. Эффективность и безопасность Эгилока при лечении АГ у пожилых людей. Тюрина Т.В. Журнал «Артериальная гипертензия». 2008.

  2. Метопролол (Эгилок) при хронической сердечной недостаточности. Андреев Д.А. Издание «Врач». 2004.

Противопоказания

Эгилок имеет те же ограничения к применению. Его не рекомендуется назначать в пожилом возрасте и для пациентов с аллергологическим анамнезом. Противопоказано также использовать вместе с верапамилом.

Побочные явления

Эгилок переносится лучше Конкора. Побочные симптомы слабо выражены и проходят самостоятельно. Со стороны НС могут наблюдаться депрессивное состояние, сонливость, бессонница, нарушение концентрации внимания, парестезии, судороги.

При физических нагрузках может отмечаться одышка. При бронхиальной астме есть риск бронхоспазма. Со стороны ССС есть вероятность брадикардии, аритмии, кардиогенного шока, что касается пациентов с инфарктом миокарда и ХСН.

Дозировка

Рекомендуемая доза при артериальной гипертензии составляет 25-50 мг 2 раза. Дозировка в зависимости от эффекта может повышаться до 100-200 мг/сутки.

При стенокардии дозировка начинается с 25-50 мг 3 раза. После инфаркта миокарда с целью поддерживающей терапии назначают 100-200 мг средства утром и вечером.

Препарат применяется для профилактики мигрени по 100-200 мг за 2 приема.

В случае передозировки Эгилоком отмечается сильное снижение АД, кардиогенный шок, брадикардия, цианоз, бронхоспазм, тошнота, потеря сознания. Симптомы усиливаются при одновременном приеме с гипотензивными средствами, барбитуратами, алкоголем.

Для лечения проводится промывание желудка, назначается активированный уголь. Нужно наблюдение за пациентом в условиях стационара.

Кому подходит

Эгилок имеет больше показаний:

  1. АГ;

  2. тахикардия;

  3. инфаркт для исключения последствий;

  4. предупреждение стенокардии при ишемической болезни;

  5. гипертиреоз;

  6. профилактика приступов мигрени.

Стоимость и аналоги

Лекарство

Стоимость

Аналоги

Конкор

2,5 мг №30 – от 150 рублей;

5 мг №50 – от 280 рублей;

5 мг №30 – от 195 рублей

Арител;

Биол;

Бикард;

Бидол;

Бикарол;

Бисокард;

Бисограмма;

Бисомор;

Бимопрол;

Бисопровел

Эгилок

25 мг №60 – от 115 рублей;

50 мг №60 – от 140 рублей;

100 мг №60 – от 185 рублей

Анепро;

Логимакс;

Метокард;

Стамло

Медицина — наука динамическая и постоянно развивающаяся: появляются новые препараты и методы обследования, уточняются данные по старым лекарствам. В ней всё ещё есть «белые пятна», но есть и сферы, которые мы изучили досконально, и можем полноценно вылечить любого. Например, такой сферой является кардиология. В наши дни у каждого есть возможность измерять и контролировать как давление, так и работу сердца. Почему же тогда на первом месте среди причин смертности стоят именно инфаркты и инсульты? Дело в психологии: человеку, особенно мужского пола, сложно признать себя больным и постоянно лечиться, ведь приём сердечных препаратов и таблеток от давления — пожизненный.
В результате мы имеем следующее:
— 100% людей могут контролировать давление и работу сердца,
— 53% сердечников лечат свои гипертонию и/или ишемию,
— 13% лечащихся контролируют давление эффективно, т.е. полноценно.
«Я — мужчина и здоров, как бык!» — часто можно услышать от представителей сильного пола. Cor bovinum («бычье сердце», лат.) — увеличение левого желудочка, возникает из-за высокого артериального давления и как следствие ишемической болезни сердца. Вот уж действительно, здоров, как бык!
Конечно, мужчины предпочитают не замечать у себя и камней в желчном, и гастрита: «Что ж теперь, и пиво пить нельзя, раз изжога? Нет, я здоров, и пить мне можно!». Велика сила самоубеждения… Жаль только, недостаточно велика, чтобы камни и гепатиты рассосались как-нибудь сами собой.
Но «дела сердечные» — внезапнее и опаснее для жизни, поэтому поговорим о кардиологии.
Главными факторами риска болезней сердца являются повышенные давление, холестерин, вес и — мужской пол. Женщин защищают, с одной стороны, эстрогены, с другой — плаксивость (стресс, не вышедший в мир, неминуемо уйдёт в тело, например, в виде стенокардии). А ещё «девочки» больше беспокоятся о своём здоровье чем «мальчики», вовремя ходят к врачу и точнее выполняют его рекомендации.
Честное слово, мы не в доисторической эпохе и даже не в армии, кому нужна ложная бравада мнимым здоровьем? В крайнем случае, существует врачебная тайна, и всегда можно втихомолку принимать полезные таблетки, если уж так важно казаться «молодцом» в глазах окружающих. Хотя чаще вопрос всё же в признании самому себе, что, мол, я — уже «не торт».
Мужчины, будьте мужественны, чтобы заглянуть правде в глаза: сосуды испортились, и если хочется подольше побыть на этом свете, да ещё и в приличном самочувствии, надо принимать лекарства. Их, кстати, кардиологи изобрели множество, чтобы можно было подобрать идеальную комбинацию каждому.
Чем можно лечиться?
Антигипертензивные средства — понижающие давление:
1. Бета-блокаторы (Конкор, Небилет),
2. Ингибиторы АПФ (Перинева),
3. Сартаны (Валз, Лозап),
4. Блокаторы кальциевых каналов (Амлодипин),
5. Петлевые диуретики (Диувер),
6. Калий-сберегающие диуретики (Гипотиазид),
7. Альфа2-миметики (Физиотенз),
8. Антагонисты альдостерона (Верошпирон).
9. Для экстренного снижения давления используются Капотен или Коринфар под язык.
Антиангинальные препараты — для улучшения работы сердца:
1. Моночинкве и другие нитраты,
2. Кораксан,
3. Кординик,
4. Ранекса,
5. Триметазидин;
6. …и снова Перинева, Конкор, Амлодипин.
Антиаритмики пяти разных классов — для стабилизации электрической активности в сердечной мышце (даже не пытайтесь разобраться в них без аритмолога).
Антиагреганты (Кардиомагнил, Плавикс) и антикоагулянты (Ксарелто, Эликвис, Прадакса, варфарин) — не дают образовываться тромбам. Антиагреганты защищают артерии, антикоагулянты — вены.
И, разумеется, статины, вокруг которых ходит множество споров в пациентской среде, хотя мнение врачей однозначно: если начать принимать их вовремя (не в 80 лет), то они продлевают жизнь лет на 10-15 и точно нужны всем «сердечникам». Сейчас в ходу аторвастатин и розувастатин.
Если ситуация с вашим «пламенным мотором» совсем вышла из-под контроля (проблемы с клапанами, выраженные нарушения ритма), то на помощь приходят кардиохирурги.
1. Протезирование клапанов,
2. Абляция,
3. Установка кардиостимулятора.
В общем, с лечением всё просто: «Выбирай — не хочу». на любой вкус и цвет, а, главное, оно всё эффективно! Так как же убедить наших мужей и отцов (а иногда и сынов) беречь себя? Рассказывать (а лучше показывать), к чему приводят сердечно-сосудистые катастрофы.
Инфаркт миокарда
Миокард — это не фамилия, а латинское название сердечной мышцы. К слову, инфаркт может быть любого органа, и инсульт — это инфаркт мозга. Умереть — легко, а вот жить в ослабленном после инфаркта теле — трудно. Привычная нагрузка — быстрая ходьба, половой акт — вызывают одышку, заставляющую приостановиться даже в самый ответственный момент. И это не кайф. К тому же после инфаркта становится страшно садиться за руль или играть с детьми — а вдруг в состоянии напряжения он повторится? Уверенность в себе падает, а это влечёт за собой переживания и связанный с ними подъём давления, что ещё увеличивает риски — порочный круг.
Инсульт
У многих есть знакомые, ухаживающие за лежачими больными, не надо объяснять, как это тяжело. Даже если условно повезло, и после инсульта вы можете ходить, невнятная речь и шаркающая нога не добавят вам шарма. Инсульт случается внезапно. Вот скрипач играет каприс, скрипка падает из рук и больше в них не возвращается. Вот водитель везёт семью на дачу — раз, и возить больше некого. Инсульт — не всегда трагедия, но есть беды, исправить которые не сможет ни один врач.
Конечно, медицина не стоит на месте. В первые 270 минут после инсульта (правда, только ишемического, если тромб «улетел» в голову) можно ввести препарат, растворяющий кровяной сгусток. В первые 6 часов тромб можно достать с помощью ваккумной экстракции или стентом-ретривером, однако эффективно это выходит пока лишь в 5-15% случаев — слишком много времени тратится на доставку больного до операционной и поиск причины инсульта, ведь надо сначала исключить кровотечение в мозге.
После инсульта назначается реабилитация. Среди самых передовых методов транскраниальная магнитная стимуляция, направленная на восстановление связей между нервными клетками; интерфейс мозг-компьютер, позволяющий потерявшим речь пациентам общаться с помощью электродов в мозге, связанных с компьютером; экзоскелет — аппарат для передвижения. Но это очень дорого, а потому не распространено.
Импотенция
Мало кто задумывается, а ведь иногда проблемы с половой жизнью — первый сигнал, что пора обследовать и сердце. Те же бляшки, что и в коронарных артериях, появляются в сосудах пениса, что мешает нормальному кровенаполнению. Мужчины привычно ходят с такой проблемой к урологу, но не удивляйтесь, если «мужской врач» назначит вам те же статины, во многих случаях это будет правильнее, чем вновь и вновь искать инфекции и психотравмы (хотя психогенную эректильную дисфункцию никто не отменял — МОЯ СТАТЬЯ ПРО ПСИХОСОМАТИКУ).
Некоторые мужчины боятся пить препараты от давления, потому что среди их побочных эффектов можно усмотреть ухудшение эрекции. Это касается далеко не всех таких таблеток: достаточно заменить Конкор на Небилет, и вы снова в строю. Половая жизнь — основа стабильности социального взаимодействия в паре, и на вопрос: «Есть ли секс на пенсии?», уверенно отвечаем: «Да, есть!». Если, конечно, вы внимательны к своему здоровью и вовремя решаете появляющиеся проблемы. При запущенном атеросклерозе секса нет.
Ампутации
При высоком кровяном давлении стенки сосудов пропитываются кровью, теряют эластичность, повреждаются, и на них разрастаются бляшки. При атеросклерозе крупных сосудов (например, синдром Лериша) вам грозит ампутация.
Ежегодно так теряют ногу до середины бедра 35.000 нелюбящих себя людей. Если появилась периодическая хромота, пить Боржоми уже поздно, самое время искать хорошего ангиохирурга.
Добрый доктор может поставить в артерию стент или создать шунт; это спасает ногу, хотя вынуждает постоянно пить кроворазжижающие средства, с которыми нельзя смешивать алкоголь, да и играть в футбол вряд ли получится. Подумайте, как приятно бегать! Как тёплый песок на пляже и свежая трава на газоне ласкает ступни, как бодрит поплавать в море или бассейне — для этого нужны ноги. Берегите их!
Все мы думаем, что эти беды случаются у кого-то там и нас не коснутся. И хорошо бы так, но вот ведь не факт. Когда в новостях мелькают статьи про сердечный приступ у кого-то из знаменитостей, всегда встаёт вопрос: неужели же они не могли предотвратить это? Могли, просто ленились.
Большое количество денег, лучшие доктора, любые обследования и медикаменты — это ещё не всё. Главное — следовать рекомендациям специалистов и активно заниматься профилактикой болезней, чтобы потом не приходилось героически преодолевать самостоятельно созданные трудности. Наше здоровье — в наших руках. Берегите его, любите себя и будьте здоровы!

Конкор 5 аналоги

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *